Văn mẫu lớp 4

Kể một câu chuyện về sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác lớp 4

Đề bài: Kể một câu chuyện em đã được nghe, được đọc về cuộc đấu tranh giữa cái đẹp và cái xấu, cái thiện và cái ác. Lời kể của một bạn học sinh lớp 4 tại Phú Thọ được chuyên trang Tài liệu văn tổng hợp. Kể một câu chuyện về sự đấu tranh […]