Văn mẫu lớp 4

Dàn bài tả cây me lớp 4

Quan sát một cây mà em thích trong khu vực trường (hoặc nơi em ở) và ghi lại những gì đã quan sát được. (Quan sát cây me tây trên đường đến trường) 1. Mở bài: Giới thiệu cây me tây: Cây trồng ở khoảng giữa đoạn đường từ nhà đến trường. Cây to như […]