viet bao cao to lop 3
Văn mẫu lớp 3

Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo)

Đề bài: Hãy viết lại nội dung báo cáo hoạt động của tổ trong tháng gửi cô giáo (thầy giáo) Bài tham khảo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … ngày 31 tháng 12 năm 2005 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA Tổ 1 LỚP 3A Kính […]

Văn mẫu lớp 3

Em hãy viết một bức thư ngắn cho bạn kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn.

Đê bài: Em hãy viết một bức thư ngắn cho bạn kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn. Bài tham khảo Thị xã, ngày 20 tháng 11 năm 2005 Nga thân mến! Mình đã biết được quê Nga rồi đấy! Còn Nga, Nga nói là chưa hề lên thị xã lần […]