giai-thich-so-sanh-hai-cau-tuc-ngu-khong-thay-do-may-lam-nen-va-hoc-thay-khong-tay-hoc-ban
Văn mẫu lớp 9

Giải thích so sánh hai câu tục ngữ “không thày đố mày làm nên” và “học thày không tày học bạn”

Đề bài: Bạn em băn khoăn vì sao đã có câu tục ngữ: Không thầy đố mày làm nên, mà lại còn có câu: Học thầy không tày học bạn? Em hãy giải thích để giúp bạn em hiểu rõ ý nghĩa và mối quan hệ giữa hai câu tục ngữ trên. Từ xưa, nhân […]

Văn mẫu lớp 9

Giải thích câu nói “Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường sau trở thành người bạn thân …”

Đề bài: Có ý kiến cho rằng: Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và két cục biến thành một ông chủ nhà khó tính. Em hãy bình luận và giải thích ý kiến trên. Tập quán là thói quen đã ăn sâu […]

Bác Hồ dạy chúng ta
Văn mẫu lớp 9

Bình luận câu nói của Bác Hồ Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng thì phải tự lực cánh sinh, cần cù lao động

Đề bài: Bác Hồ dạy chúng ta: Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng thì phải tự lực cánh sinh, cần cù lao động. Em hãy bình luận ý kiến trên. Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược, đất nước ta có một hoàn cảnh lịch sử thật đặc biệt: miền […]