em-hay-soan-bai-chiec-la-cuoi-cung-cua-o-hen-ri
Văn mẫu lớp 8

Em hãy soạn bài Chiếc Lá Cuối Cùng của O.hen-ri lớp 8

Đề bài: Soạn bài Chiếc Lá Cuối Cùng của O.hen-ri lớp 8. Bài soạn văn của Nguyễn Thị Thanh Thương lớp 8 chuyên văn trường Lý Tự Trọng. Bài soạn được tổng hợp bởi tailieuvan.net. 1. Đọc hiểu văn bản soạn bài Chiếc Lá Cuối Cùng của O.hen-ri Văn bản” Chiếc lá cuối cùng “có […]

phan-tich-bai-ban-luan-ve-phep-hoc-cua-la-son-phu-tu-nguyen-thiep
Văn mẫu lớp 8

Phân tích bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phù Tử Nguyễn Thiếp

Đề bài: Phân tích bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phù Tử Nguyễn Thiếp Mở bài Phân tích bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phù Tử Nguyễn Thiếp Nguyễn Thiếp (1723 – 1804) tên chữ là Khải Xuyên, hiệu là Lạp Phong Cư Sĩ, được người đương thời gọi một cách […]

phan-tich-bai-thue-mau-trich-ban-an-che-do-thuc-dan-phap-cua-nguyen-ai-quoc
Văn mẫu lớp 8

Phân tích bài Thuế máu trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc

Đề bài: Phân tích bài Thuế máu trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc Mở bài Phân tích bài Thuế máu trích Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc Bản án chế độ thực dân Pháp của lãnh tụ cách mạng Nguyễn Ái Quốc được viết bằng tiếng […]