phat-bieu-cam-nghi-ve-bai-ca-dao-ru-nhau-xem-canh-kiem-ho-xem-cau-the-huc-xem-chua-ngoc-son
Văn mẫu lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, Xem cầu thê húc xem chùa Ngọc Sơn

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ, Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn. Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn, Hỏi ai gây dựng nên non nước này! I. Dàn ý 1.    Mở bài: –    Đây là bài ca dao giới thiệu về cảnh đẹp […]

phat-bieu-cam-nghi-ve-bai-ca-dao-ngo-len-nuoc-lat-mai-nha-bao-nhieu-nuoc-lat-nho-ong-ba-bay-nhieu
Văn mẫu lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao “Ngó lên nuộc lạt mái nhà, Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu”

Đề  bài: Phát biểu cảm nghĩ về câu ca dao: Ngó lên nuộc lạt mái nhà Bao nhiêu nuộc lạt, nhớ ông bà bấy nhiêu! I. Dàn ý 1.    Mở bài: –    Truyền thông đạo lí cơ bản của dân tộc Việt Nam là Uống nước nhớ nguồn. –    Tục thờ cúng tổ tiền, ông […]