hay-chung-minh-rang-doi-song-cua-chung-ta-se-bi-ton-hai-rat-lon-neu-con-nguoi-khong-co-y-thuc-bao-ve-moi-song
Văn mẫu lớp 7

Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu con người không có ý thức bảo vệ môi sống

Đề bài: Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu con người không có ý thức bảo vệ môi sống. Môi trường sống là nơi con người sinh sống và làm việc nên nó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, mỗi chúng ta không ai […]