hay-chung-minh-rang-doi-song-cua-chung-ta-se-bi-ton-hai-rat-lon-neu-con-nguoi-khong-co-y-thuc-bao-ve-moi-song
Văn mẫu lớp 7

Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu con người không có ý thức bảo vệ môi sống

Đề bài: Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu con người không có ý thức bảo vệ môi sống. Mở bài Môi trường sống là nơi con người sinh sống và làm việc nên nó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, mỗi chúng ta […]

em-hay-soan-bai-chiec-la-cuoi-cung-cua-o-hen-ri
Văn mẫu lớp 8

Em hãy soạn bài Chiếc Lá Cuối Cùng của O.hen-ri lớp 8

Đề bài: Soạn bài Chiếc Lá Cuối Cùng của O.hen-ri lớp 8. Bài soạn văn của Nguyễn Thị Thanh Thương lớp 8 chuyên văn trường Lý Tự Trọng. Bài soạn được tổng hợp bởi tailieuvan.net. 1. Đọc hiểu văn bản soạn bài Chiếc Lá Cuối Cùng của O.hen-ri Văn bản” Chiếc lá cuối cùng “có […]