Văn mẫu lớp 3

Em hãy viết một bức thư ngắn cho bạn kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn.

Đê bài: Em hãy viết một bức thư ngắn cho bạn kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn. Bài tham khảo Thị xã, ngày 20 tháng 11 năm 2005 Nga thân mến! Mình đã biết được quê Nga rồi đấy! Còn Nga, Nga nói là chưa hề lên thị xã lần […]