phan tich bai ca dao trong dam gi dep bang sen
Văn mẫu lớp 10

Phân tích bài ca dao trong đầm gì đẹp bằng sen – Tài liệu văn học trực tuyến.

Đề bài: Anh (chị) rút ra điều gì sâu sắc nhất khi đọc bài ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh bông trắng tại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hãy phân tích bài ca dao trên để làm sáng tỏ […]