ca khong an muoi ca uon con cuong cha me tram duong con hu
Văn mẫu lớp 9

Giải thích bài ca dao Cá không ăn muối cá ươn Con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư

Đề bài: Cha ông chúng ta cho rằng: Cá không ăn muối cá ươn, Con nghe lời cha mẹ trăm đường con hư. Em hãy giải thích và bình luận câu ca dao trên. A. Mở bài Giải thích bài ca dao “Cá không ăn muối cá ươn, Con cưỡng cha mẹ trăm đường con […]