phat-bieu-cam-nghi-ve-bai-ram-thang-gieng-cua-ho-chi-minh
Văn mẫu lớp 7 Văn THCS

Phát biểu cảm nghĩ về bài Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh có rất nhiều bài thơ đặc sắc được khơi nguồn cảm hứng từ ánh trăng. Tuy có chung chủ đề nhưng mỗi bài thơ lại thể hiện những nét ấn tượng riêng biệt cùng những tư tưởng, nội dung khác nhau. Một trong số những bài thơ trăng nổi tiếng của Bác […]