ke thanh cau truyen tu bai tho luom to huu
Văn mẫu lớp 7

Kể lại nội dung bài thơ Lượm của Tố Hữu thành một câu chuyện lớp 6

Đề bài: Kể lại nội dung bài thơ Lượm của Tố Hữu thành một câu chuyện theo những lời kể khác nhau (ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất). Mở bài kể lại nội dung bài thơ Lượm Năm 1946, thực dân Pháp trở mặt xâm lược nước ta một lần nữa. Hồ Chủ tịch […]