phan-tich-bi-kich-cua-nguoi-phu-nu-duoi-che-do-phong-kien-qua-doc-tieu-thanh-ky-va-chinh-phu-ngam
Văn mẫu lớp 10

Phân tích bi kịch của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến qua Độc tiểu thanh ký và Chinh phụ ngâm

Bi kịch của người phụ nữ dưới thời phong kiến qua Độc tiểu thanh kí của Nguyễn Du, Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn và cung oán ngâm của Nguyễn Gia Thiều. Trong Truyện Kiểu, thi hào Nguyễn Du đã mượn lời Thúy Kiều – cô gái tài hoa bạc mệnh – để khái […]

phan-tich-nghe-thuat-ta-canh-ta-nguoi-trong-truyen-kieu-cua-nguyen-du
Văn mẫu lớp 9

Phân tích nghệ thuật tả cảnh tả người trong Truyện Kiều của Nguyễn Du lớp 9

Đề bài: Thành công lớn trong Truyện Kiều của Nguyễn Du là nghệ thuật tả người và tả cảnh điệu nghệ. Em hãy viết bài văn phân tích nghệ thuật tả cảnh tả người trong Truyện Kiều của Nguyễn Du để làm rõ điều này. 1. Mở bài Phân tích nghệ thuật tả cảnh tả […]

phan tich doan trich kieu bao an bao oan
Văn mẫu lớp 9

Phân tích đoạn trích Kiều báo ân báo oán trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Đề bài: Phân tích đoạn trích Kiều báo ân báo oán trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Bài làm văn của một bạn học sinh lớp 9 chuyên văn tại Nam Định được tailieuvan.net tổng hợp và biên soạn. I. Mở bài Phân tích đoạn trích Kiều báo ân báo oán trong Truyện Kiều của […]