phan-tich-nhung-dac-sac-nghe-thuat-cua-nha-van-nam-cao-trong-truyen-ngan-doi-mat
Văn mẫu lớp 12

Phân tích những đặc sắc nghệ thuật của nhà văn Nam Cao trong truyện ngắn Đôi mắt.

I. Yêu cầu phân tích những đặc sắc nghệ thuật của nhà văn Nam Cao trong truyện ngắn Đôi mắt. Trên cơ sở nắm chắc truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao (cốt truyện, giá trị tư tưởng…), biết cách chọn lọc các chi tiết, có năng lực khái quát… để làm sáng tỏ những […]