tom tat cot truyen va tinh huong truyen lang le sapa cua nguyen thanh long
Văn mẫu lớp 9

Tóm tắt cốt truyện tình huống chính và nêu chủ đề của các truyện Lặng lẽ Sa Pa và Chiếc lược ngà

Đề bài: Tóm tắt cốt truyện, tình huống chính và nêu chủ đề của các truyện: Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long), Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng). A. Truyện Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long) 1. Tóm tắt cốt truyện: Một hoạ sĩ già trước khi nghỉ hưu đã làm một chuyến […]