phan-tich-gia-tri-hien-thuc-va-gia-tri-nhan-dao-trong-tac-pham-vo-nhat-cua-kim-lan
Văn mẫu lớp 12

Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân.

A. Mở bài Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. Vợ nhặt đưa ta về với số phận những con người trên bờ vực thẳm của nạn đói khủng khiếp năm 1945. Nhưng “những người đói,họ không nghĩ đến cái chết, mà nghĩ […]