binh-giang-kho-tho-thu-3-trong-bai-cac-vi-la-han-chua-tay-phuong-cua-huy-can
Văn mẫu lớp 12

Bình giảng khổ thơ thứ 3 trong bài Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau trong bài Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận: “Mỗi người một vẻ, mặt con người. ………… Cho đến bây giờ mặt vẫn chau” YÊU CẦU Đây là đoạn thơ khật quát, lại các khuôn mặt tượng sau khi đã miêu tả cụ thể một […]

phan-tich-nghe-thuat-mieu-ta-cac-pho-tuong-trong-bai-tho-cac-vi-la-han-chua-tay-phuong
Văn mẫu lớp 12

Phân tích nghệ thuật miêu tả các pho tượng trong bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương

Đề bài: Có người cho rằng: với bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương, Huy Cận đã khắc họa lại lần thứ hai gương mặt các pho tượng bằng ngôn ngữ thơ ca đặc sắc. Hãy phân tích nghệ thuật miêu tả các pho tượng trong bài thơ để chứng minh điều đó. […]