phan-tich-bai-tho-cam-hoai-cua-dang-dung-de-thay-duoc-noi-dau-cua-nguoi-anh-hung-chien-bai
Văn mẫu lớp 10 Văn THPT

Phân tích bài thơ Cảm hoài của Đặng Dung để thấy được nỗi đau của người anh hùng chiến bại

Đề bài: Phân tích bài thơ Cảm hoài của Đặng Dung để thấy được nỗi đau của người anh hùng chiến bại I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài Giới thiệu tác phẩm: Thuật hoài là tiếng than đầy bi tráng của người anh hùng có chí lớn nhưng không gặp thời vận. Đặng Dung […]