binh-giang-kho-tho-con-gap-lai-nhan-dan-nhu-nai-ve-suoi-trong-bai-tieng-hat-con-tau
Văn mẫu lớp 12

Bình giảng khổ thơ “Con gặp lại nhân dân như nai về suối …” trong bài Tiếng hát con tàu

Đề bài: Bình giảng khổ thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: Con gặp lai nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa. Tiếng hát con tàu […]