gio dua canh truc la da tieng chuog tran vu canh ga tho xuong
Văn mẫu lớp 7

Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao “Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Chấn Vũ canh gà Thọ Xương”

Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao: Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương. Mịt mù khỏi tỏa ngàn sương, Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ. Phát biểu cảm nghĩ về bài ca dao “Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Chấn Vũ canh […]

ca khong an muoi ca uon con cuong cha me tram duong con hu
Văn mẫu lớp 9

Giải thích bài ca dao Cá không ăn muối cá ươn Con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư

Đề bài: Cha ông chúng ta cho rằng: Cá không ăn muối cá ươn, Con nghe lời cha mẹ trăm đường con hư. Em hãy giải thích và bình luận câu ca dao trên. A. Mở bài Giải thích bài ca dao “Cá không ăn muối cá ươn, Con cưỡng cha mẹ trăm đường con […]